Strijdvaardige vrouwen op de Internationale Vrouwendag in Peru

De FOS-partners in Peru hebben de Internationale Vrouwendag (8 maart) aangregepen om de rechten van vrouwen op waardig werk en op gezondheid in de kijker te plaatsen.


In Lima organiseerde vakbondskoepel CGTP een viering voor de Internationale Vrouwendag

Vrouwen en het recht op waardig werk

Op 6 maart hield de vrouwenafdeling van de Peruaanse vakbondskoepel CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) naar goede gewoonte een viering in de gebouwen van de bouwfederatie in Lima, met ruim 300 genodigden. De minister van Arbeid Daniel Maurate kreeg er uit handen van Flormira Guerrero, hoofd van de vrouwenafdeling, een “Agenda van de Werkende Vrouw van CGTP”, een eisenbundel met concrete maatregelen die CGTP wil afdwingen.

Minister Maurate bracht in zijn toespraak hulde aan de vrouwen en beloofde een werkgroep rond arbeidsrechten van de vrouw op te richten, maar kondigde helaas geen enkele concrete maatregel of voorstel aan om die rechten ook effectief te vrijwaren.

Daar drong Guerrero nochtans sterk op aan in haar speech, o.a. op de afschaffing van de speciale arbeidsregimes (die vooral vrouwen discrimineren) en de ratificatie van Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die de rechten van huishoudwerksters erkent. Ook Eduardo Rodriguez van het regionale IAO-kantoor in Peru hamerde daar sterk op, en loofde de CGTP als belangrijkste vakbondscentrale in Peru, met veel vrouwelijke leidsters, o.a. de voorzitster.

Op het erepodium zaten naast de minister van Arbeid, de IAO-topman en 3 CGTP-kopstukken ook twee leidsters van de Federatie van Huishoudwerksters FENTTRAHOP en de Federatie van Agro-export FENTAGRO, allebei partners van FOS. Geen toeval, met FOS versterken we immers de positie van de vrouw binnen hun vakbond, federatie en koepel.

Leddy Mozombite van FENTTRAHOP, luid toegejuichd door 30 huishoudwerksters in de zaal, hield een vlammende toespraak tegen de diverse vormen van discriminatie van de vrouw binnen deze sector (wegens het speciale arbeidsregime), en voor ratificatie van IAO-Conventie 189. Celestina Santos van FENTAGRO belichtte het harde werk van de vrouw op de plantages van de agro-industrie en vroeg meer steun van CGTP voor deze sector.

FOS maakte van de gelegenheid gebruik om de 300 toehoorders een affiche te bezorgen van het Ethisch Tribunaal dat we op 29 en 30 april organiseren in Lima, om de arbeidsrechten van de vrouw in deze beide sectoren te verdedigen (in latere FOS-nieuwsbrieven meer hierover).

Vrouwen en het recht op gezondheid

FOS-partner Foro Salud nodigde op 9 maart tien vooraanstaande vrouwen uit om hun visie en aanpak te presenteren van het recht op gezondheid van de vrouw.
Cecilia Olea en Maria Isabel Cedano van de feministische ngo’s Flora Tristan en Demus schetsten de geschiedenis van de seksuele en reproductieve rechten, vroegen toegang tot gezondheidszorg en schadevergoeding voor de slachtoffers van gedwongen sterilisaties en verkrachtingen tijdens de oorlog tussen leger en guerrilla, en de toepassing van abortus bij levensgevaar voor de vrouw.

Susana Chavez, directrice van FOS-partner Promsex (eind november 2014 op bezoek bij FSMB en VIVA-SVV Antwerpen in België), sprak over de 400 vrouwen die elk jaar sterven bij de bevalling, plus 20.000 die er ernstige letsels aan overhouden, vooral arme en inheemse vrouwen. Een gevolg van de gebrekkige gezondheidszorg, het tekort aan personeel (bovendien onbekwaam), de discriminatie van de vrouw, het gebrek aan voorbehoedsmiddelen en de onveilige abortussen.

Daarna legde Susana Ramirez uit hoe de focus op interculturele gezondheidszorg van de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie weinig uithalen, zolang armoede en milieu-vervuiling de inheemse volkeren uitroeien. Malu Machuca van haar kant, pleitte voor een gespecialiseerde gezondheidszorg zonder discriminatie voor homo-, bi- en transseksuelen.

Tot slot belichtten nog 5 andere vrouwen de moeilijke toegang tot gezondheid in Peru voor zwarte en inheemse vrouwen, voor vrouwen met een lichamelijke of psychosociale beperking, en voor lesbische vrouwen. Foro Salud nam nota van alle klachten en eisen, om die in de toekomst bij het ministerie van Gezondheid aan te kaarten.

 

Bron http://www.fos-socsol.be/

 

Print Friendly

Comments are closed