kritiek op wethouders reis naar Peru

Brandes (derde van links) in Peru

De geldverslindende reis van wethouder Jeroen Brandes, in gezelschap van de burgemeester en met een ambtelijke delegatie (met o.a. de gemeentesecretaris), naar Peru was volgens de ChristenUnie in de gemeenteraad niet echt noodzakelijk. De fractie staat vooral nogal kritisch tegenover de als ‘kennisreis’ voor de wethouder gepresenteerde tocht naar Villa El Salvador, de stad waarmee Amstelveen een stedenband onderhoudt.  Dat bleek ook uit vragen die fractievoorzitter Jacqueline Koops donderdag stelde in de vergadering van de raadscommissie.

De reis spitste zich toe op het vergaren van kennis over jongerenparticipatie, behorend tot Brandes’ portefeuille. Maar de CU* vraagt zich af of voor het vergaren van kennis zo’n dure reis nou echt wel nodig is. ‘Pak de telefoon’, zegt Koops. En volgens jaar had de kerssverse wethouder best eerst eens in Nederland kunnen kijken om kennis over het onderwerp op te doen. “Ga bijvoorbeeld eens kijken in Veenendaal, waar een jongerenraad bestaat, of wissel elders in het land kennis uit. Of verkrijg internationale kennis per mail of telefoon. Hoogstpersoonlijk naar Peru afreizen en daar een week blijven om kennis uit te wisselen over jongerenparticipatie getuigt niet van goed bestuur”, vindt Koops. Zij kan zich in de reis niet vinden, nu de gemeente de buikriem in de komende jaren steeds strenger moet aanhalen en drie miljoen per jaar bezuinigen.
“Hoe verantwoord je dan zo’n uitgave?” vraagt zij zich af. De gemeente heeft op de begroting ongeveer 330 duizend euro staan voor het onderhouden van internationale betrekkingen, waaronder kennisuitwisseling. Met dat en al het andere gemeenschapsgeld moet voorzichtig en transparant worden omgegaan, zegt Koops. “Ik ben ook wars van het opmaken van subsidiepotjes, dus ook als er zo’n potje bestaat voor kennisuitwisseling.”

 

bron http://amstelveen.blog.nl/

Print Friendly

Comments are closed